DOKUMEN | 50 TAHUN UPM
» DOKUMEN

DOKUMEN

LOGO SAMBUTAN PERAYAAN JUBLI EMAS 50 TAHUN UPM
1
LOGO SAMBUTAN PERAYAAN JUBLI EMAS 50 TAHUN
2
RASIONAL LOGO SAMBUTAN PERAYAAN JUBLI EMAS 50 TAHUN UPM

FORMAT MENGADAKAN PROGRAM SAMBUTAN 50 TAHUN UPM
3
FORMAT MENGADAKAN PROGRAM SAMBUTAN 50 TAHUN UPM

TAKWIM SAMBUTAN JUBLI EMAS 50 TAHUN UPM
4
TAKWIM SAMBUTAN JUBLI EMAS 50 TAHUN UPM

GOLD BAR UPM
5
Maklumat Gold Bar UPM
6
Carta Alir Pembelian Gold Bar UPM Secara Tunai
7
Carta Alir Pembelian Gold Bar UPM Secara Potongan Gaji (Staf UPM Sahaja)
8
Borang Potongan Gaji (Staf UPM Sahaja)

POSTER PROGRAM
9
KONSERT APRESIASI GEMILANG
50 TAHUN UPM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+6039769 1017
+6039769 1017
0386566933
BWDYKA5:10:21