HUBUNGI KAMI | 50 TAHUN UPM

» HUBUNGI KAMI

HUBUNGI KAMI

Sekretariat
Sambutan Perayaan Jubli Emas 50 Tahun UPM
Pusat Perhubungan Alumni
Bangunan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Off Lebuh Silikon
43400 UPM Serdang, Selangor   
No. Telefon: 03-9769 1017/1059
 

BWDYKAv:10:33